No.949,Da-Wan Rd.,Yong-Kang City,
Tainan County,Taiwan,R.O.C.
Fax:886(6)205-0626
Tel:886(6)272-7175 #366